Fundargerð 123. þingi, 71. fundi, boðaður 1999-02-22 14:00, stóð 14:00:00 til 14:14:32 gert 22 14:41
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

71. FUNDUR

mánudaginn 22. febr.,

kl. 2 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Breyting á skipan þingflokka.

[14:01]

Málshefjandi var Kristín Halldórsdóttir.


Raforkuver, frh. 1. umr.

Stjfrv., 471. mál (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). --- Þskj. 776.

[14:03]


Eftirlit með útlendingum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 512. mál (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.). --- Þskj. 824.

[14:04]


Kosningar til Alþingis, frh. 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (heildarlög). --- Þskj. 838.

[14:05]


Jafnréttislög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 498. mál (heildarlög). --- Þskj. 810.

[14:05]


Háskóli Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 509. mál (heildarlög). --- Þskj. 821.

[14:06]


Háskólinn á Akureyri, frh. 1. umr.

Stjfrv., 510. mál (heildarlög). --- Þskj. 822.

[14:06]


Kennaraháskóli Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 511. mál (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.). --- Þskj. 823.

[14:07]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 520. mál (örorkumat). --- Þskj. 834.

[14:07]


Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 521. mál (úrskurðarnefnd o.fl.). --- Þskj. 835.

[14:08]


Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 527. mál (heildarlög). --- Þskj. 847.

[14:08]


Skógrækt og skógvernd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 483. mál. --- Þskj. 790.

[14:09]


Landshlutabundin skógræktarverkefni, frh. 1. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 791.

[14:10]


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 846.

[14:10]


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 848.

[14:11]


Vörugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 537. mál (kranar). --- Þskj. 861.

[14:11]


Rannsóknir á laxi í sjó, fyrri umr.

Þáltill. ÖS og GE, 177. mál. --- Þskj. 187.

[14:12]


Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 242. mál. --- Þskj. 273.

[14:12]


Grunnskóli, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 271. mál (fulltrúar nemenda). --- Þskj. 309.

[14:13]


Könnun á læsi fullorðinna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ og ÞHS, 280. mál. --- Þskj. 326.

[14:13]

Fundi slitið kl. 14:14.

---------------