2000-02-08 13:34:04# 125. lþ.#F 58.#1. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 13:34:41| A gert 9 10:45
[prenta uppsett í dálka] 58. fundur, 125. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 258. mál (gjaldtökuheimildir o.fl.). --- Þskj. 326.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.