2000-02-08 13:35:41# 125. lþ.#F 58.#4. fundur. Brunatryggingar., til 13:36:10| A gert 9 10:0
[prenta uppsett í dálka] 58. fundur, 125. lþ.

Brunatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 285. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 429.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.