2000-02-14 15:07:21# 125. lþ.#F 62.#4. fundur. Rafræn eignarskráning á verðbréfum., til 15:07:48| A gert 21 15:40
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 125. lþ.

Rafræn eignarskráning á verðbréfum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 163. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 189.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.