2000-02-16 13:31:50# 125. lþ.#F 64.#2. fundur. Starfsheiti landslagshönnuða., til 13:34:43| A gert 17 8:32
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 125. lþ.

Starfsheiti landslagshönnuða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 21. mál (landslagsarkitektar). --- Þskj. 21, nál. 579, brtt. 589.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Brtt. 589,1 (ný 1. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 589,2 (ný 2. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv.

Brtt. 589,3 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.