2000-02-16 13:37:20# 125. lþ.#F 64.#9. fundur. Bætt réttarstaða barna., til 13:37:43| A gert 17 8:32
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 125. lþ.

Bætt réttarstaða barna, frh. fyrri umr.

Þáltill. RG o.fl., 118. mál. --- Þskj. 130.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Till. vísað til síðari umr. með 45 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.