Fjarvistarleyfi 125. þingi, 83. fundi 21., gert 17 13:24

Árni Johnsen, 1. þm. Suðurl.,

Guðni Ágústsson landbrh.,

Hjálmar Jónsson, 1. þm. Norðurl. v.,

Kristján Pálsson, 8. þm. Reykn.