2000-04-05 13:35:33# 125. lþ.#F 90.#3. fundur. Vaxtalög., til 13:36:32| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Vaxtalög, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 491. mál (regluheimildir). --- Þskj. 773.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.