2000-04-05 13:40:21# 125. lþ.#F 90.#8. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:40:47| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 484. mál (skattleysismörk). --- Þskj. 764.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.