2000-04-05 13:41:56# 125. lþ.#F 90.#11. fundur. Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn., til 13:42:29| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 263. mál. --- Þskj. 334.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:42]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.