2000-04-05 13:43:03# 125. lþ.#F 90.#13. fundur. Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys., til 13:43:40| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 352. mál. --- Þskj. 605.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:43]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.