2000-04-05 13:43:41# 125. lþ.#F 90.#14. fundur. Smásala á tóbaki., til 13:44:22| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Smásala á tóbaki, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 368. mál. --- Þskj. 624.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:44]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.