2000-04-07 13:45:09# 125. lþ.#F 95.#19. fundur. Virðisaukaskattur., til 13:45:31| A gert 10 9:11
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 125. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 548. mál (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.). --- Þskj. 850.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.