2000-04-10 15:07:07# 125. lþ.#F 96.#7. fundur. Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs., til 15:07:34| A gert 11 9:10
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 125. lþ.

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 544. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 846.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

Frv. vísað til 2. umr. með 51 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.