2000-04-11 13:36:28# 125. lþ.#F 97.#4. fundur. Rafræn eignarskráning á verðbréfum., til 13:39:01| A gert 12 2:46
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 125. lþ.

Rafræn eignarskráning á verðbréfum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 163. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 189, nál. 965, brtt. 966.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Brtt. 966,1 (tvær nýjar greinar, verða 1.--2. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 966,2 (ný 1. gr., verður 3. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 966,3 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

3.--4. gr. (verða 6.--7. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 966,4 samþ. með 41 shlj. atkv.

5. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

6. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.