2000-04-11 13:39:04# 125. lþ.#F 97.#5. fundur. Bifreiðagjald., til 13:41:52| A gert 12 2:46
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 125. lþ.

Bifreiðagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 219. mál (gjaldskylda, innheimta). --- Þskj. 259, nál. 963, brtt. 964.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Brtt. 964,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 964,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 964,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

7.--9. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 964,4 samþ. með 48 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.