2000-04-12 13:41:17# 125. lþ.#F 98.#3. fundur. Atvinnuréttindi útlendinga., til 13:42:49| A gert 13 9:25
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Atvinnuréttindi útlendinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 261. mál (undanþágur). --- Þskj. 331, nál. 933, brtt. 934.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:41]

Brtt. 934,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 934,2 (ný 1. gr., verður 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.