2000-04-12 13:42:52# 125. lþ.#F 98.#4. fundur. Eftirlit með útlendingum., til 13:45:07| A gert 13 9:25
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Eftirlit með útlendingum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 578, nál. 921, brtt. 922.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:43]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

2.--6. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 922,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 922,2 samþ. með 48 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

9. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 922,3 (ný 10. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.