2000-04-12 13:45:09# 125. lþ.#F 98.#5. fundur. Almenn hegningarlög., til 13:47:09| A gert 13 9:25
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (vitnavernd, barnaklám o.fl.). --- Þskj. 613, nál. 967, brtt. 968.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 968,1 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--4. gr. (verða 4.--5. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 968,2 (ný 5. gr., verður 6. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

6.--8. gr. (verða 7.--9. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.