2000-04-12 14:08:54# 125. lþ.#F 98.#15. fundur. Tólf ára samfellt grunnnám., til 14:09:23| A gert 13 9:56
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Tólf ára samfellt grunnnám, frh. fyrri umr.

Þáltill. JB o.fl., 380. mál. --- Þskj. 637.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

Till. vísað til síðari umr. með 48 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.