2000-04-26 13:45:08# 125. lþ.#F 102.#18. fundur. Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs., til 13:45:48| A gert 2 10:33
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 125. lþ.

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 544. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 846, nál. 1030.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--12. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.