2000-04-27 19:39:33# 125. lþ.#F 103.#42. fundur. Brunatryggingar., til 19:48:52| L gert 28 9:39
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 125. lþ.

Brunatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 285. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 429, nál. 1055 og 1057, brtt. 1056.

[19:39]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[19:42]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[19:47]

Pétur H. Blöndal: