2000-04-28 18:10:12# 125. lþ.#F 104.#22. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 18:12:27| A gert 4 11:8
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 125. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 1. umr.

Stjfrv., 623. mál (heildarlög, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1065.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til félmn. án atkvgr.