2000-05-08 16:03:26# 125. lþ.#F 107.#19. fundur. Almannatryggingar., til 16:04:23| A gert 12 14:34
[prenta uppsett í dálka] 107. fundur, 125. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (dvalarkostnaður foreldris). --- Þskj. 798, nál. 1125.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:03]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.