2000-05-08 16:04:26# 125. lþ.#F 107.#20. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 16:04:51| A gert 12 14:34
[prenta uppsett í dálka] 107. fundur, 125. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 630. mál (innflutningur frá frystiskipum). --- Þskj. 1118.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:04]

Frv. vísað til 2. umr. með 48 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.