2000-05-09 14:03:54# 125. lþ.#F 109.#1. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 14:05:55| A gert 10 8:54
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 125. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 2. umr.

Stjfrv., 623. mál (heildarlög, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1065, nál. 1152.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:05]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

2.--38. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.