2000-05-09 14:44:46# 125. lþ.#F 109.#17. fundur. Bílaleigur., til 14:46:13| A gert 10 8:54
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 125. lþ.

Bílaleigur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 570. mál. --- Þskj. 872, nál. 1206, brtt. 1207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:45]

Brtt. 1207,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1207,2--9 samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 48 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.