2000-05-10 11:25:08# 125. lþ.#F 112.#8. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 11:25:51| A gert 19 9:2
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 125. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 630. mál (innflutningur frá frystiskipum). --- Þskj. 1118, nál. 1256.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:25]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.