2000-05-13 21:07:09# 125. lþ.#F 119.#4. fundur. Skattfrelsi forseta Íslands., til 21:48:25| L gert 25 14:2
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 125. lþ.

Skattfrelsi forseta Íslands, 2. umr.

Frv. PHB o.fl., 652. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1415, nál. 1407 og 1408.

[21:07]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[21:18]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[21:35]

Ögmundur Jónasson:


[21:36]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson):


[21:37]

Svanfríður Jónasdóttir:


[21:47]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):