2000-07-02 11:03:17# 125. lþ.#F 123.#1. fundur. Kristnihátíðarsjóður., til 11:04:14| A gert 7 13:29
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 125. lþ.

Kristnihátíðarsjóður, frh. síðari umr.

Þáltill. SAÞ o.fl., 656. mál. --- Þskj. 1421.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:03]

Tillgr. samþ. með 62 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 62 shlj. atkv.