1999-10-12 15:00:18# 125. lþ.#F 7.#1. fundur. Lagaskil á sviði samningaréttar., til 15:00:45| A gert 13 10:46
[prenta uppsett í dálka] 7. fundur, 125. lþ.

Lagaskil á sviði samningaréttar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 70. mál. --- Þskj. 70.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.