1999-10-12 15:00:47# 125. lþ.#F 7.#2. fundur. Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum., til 15:01:20| A gert 13 10:46
[prenta uppsett í dálka] 7. fundur, 125. lþ.

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum, frh. 1. umr.

Frv. SJS og ÖJ, 6. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 6.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.