1999-10-12 15:01:23# 125. lþ.#F 7.#3. fundur. Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila., til 15:01:54| A gert 13 10:46
[prenta uppsett í dálka] 7. fundur, 125. lþ.

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 8. mál. --- Þskj. 8.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Till. vísað til síðari umr. með 39 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.