1999-10-18 15:03:47# 125. lþ.#F 11.#3. fundur. Könnun á læsi fullorðinna., til 15:04:21| A gert 19 9:40
[prenta uppsett í dálka] 11. fundur, 125. lþ.

Könnun á læsi fullorðinna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Till. vísað til síðari umr. með 40 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.