Útbýting 125. þingi, 7. fundi 1999-10-12 13:33:09, gert 13 10:46

Útlán innlánsstofnana, 83. mál, fsp. JóhS, þskj. 83.

Þingsköp Alþingis, 80. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 80.