Útbýting 125. þingi, 7. fundi 1999-10-12 17:27:45, gert 13 10:46

Almenn hegningarlög, 89. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 89.