Fjarvistarleyfi 125. þingi, 30. fundi 22., gert 22 21:1

Rannveig Guðmundsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Sigríður Jóhannesdóttir, 9. þm. Reykn.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.