1999-11-11 13:33:15# 125. lþ.#F 23.#3. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 13:33:42| A gert 11 17:31
[prenta uppsett í dálka] 23. fundur, 125. lþ.

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 102. mál (varðveisla skipa). --- Þskj. 104.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.