1999-11-12 13:35:26# 125. lþ.#F 24.#6. fundur. Úttekt á stöðu safna á landsbyggðinni., til 13:35:57| A gert 12 14:16
[prenta uppsett í dálka] 24. fundur, 125. lþ.

Úttekt á stöðu safna á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. GÓ o.fl., 159. mál. --- Þskj. 180.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Till. vísað til síðari umr. með 39 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.