1999-11-12 13:36:02# 125. lþ.#F 24.#7. fundur. Öryggi greiðslufyrirmæla., til 13:40:44| A gert 12 14:16
[prenta uppsett í dálka] 24. fundur, 125. lþ.

Öryggi greiðslufyrirmæla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 23. mál (EES-reglur). --- Þskj. 23, nál. 207, brtt. 208.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Brtt. 208,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 208,2 samþ. með 37 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 208,3 samþ. með 38 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

4.--10. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 208,4 (ný grein, verður 11. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

11.--13. gr. (verða 12.--14. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 208,5 (ný fyrirsögn) samþ. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.