1999-11-22 15:01:00# 125. lþ.#F 30.#1. fundur. Seðlabanki Íslands., til 15:02:08| A gert 22 21:1
[prenta uppsett í dálka] 30. fundur, 125. lþ.

Seðlabanki Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 187.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.