1999-11-22 15:33:18# 125. lþ.#F 30.#5. fundur. Fjármálaeftirlit., til 15:33:54| A gert 22 21:1
[prenta uppsett í dálka] 30. fundur, 125. lþ.

Fjármálaeftirlit, frh. 1. umr.

Stjfrv., 199. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 232.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 51 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.