Útbýting 125. þingi, 23. fundi 1999-11-11 10:31:31, gert 11 17:31

Málefni aldraðra, 173. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 200.