Útbýting 125. þingi, 23. fundi 1999-11-11 15:38:33, gert 11 17:31

Beinþynning, 180. mál, fsp. SvanJ, þskj. 209.

Jöfnun námskostnaðar, 182. mál, fsp. KLM, þskj. 211.

Viðlagatrygging Íslands, 181. mál, frv. BjörgvS o.fl., þskj. 210.