Útbýting 125. þingi, 30. fundi 1999-11-22 15:00:49, gert 22 21:1

Starfsréttindi tannsmiða, 210. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 246.