Útbýting 125. þingi, 30. fundi 1999-11-22 18:01:59, gert 22 21:1

Störf nefnda um jarðskjálftavá, 97. mál, svar umhvrh., þskj. 244.