Útbýting 125. þingi, 30. fundi 1999-11-22 19:04:27, gert 22 21:1

Tekjustofnar í stað söfnunarkassa, 213. mál, þáltill. ÖJ o.fl., þskj. 252.