1999-12-17 10:32:27# 125. lþ.#F 48.#1. fundur. Seðlabanki Íslands., til 10:35:09| A gert 17 11:46
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Seðlabanki Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 187, nál. 356, brtt. 357.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:34]

Brtt. 357 (ný 1. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.