1999-12-17 10:35:12# 125. lþ.#F 48.#2. fundur. Gjaldeyrismál., til 10:38:19| A gert 17 11:46
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Gjaldeyrismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur). --- Þskj. 188, nál. 358, brtt. 359.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:35]

Brtt. 359,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 359,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 359,3 (ný 4. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.