1999-12-17 10:40:09# 125. lþ.#F 48.#3. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 10:42:29| A gert 17 11:46
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 233, nál. 360, brtt. 361.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:40]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 361 samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

3.--9. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.